Ring Juristjouren 0771-333 444 för kostnadsfri rådgivning

Ring Jouristjouren: 0771-333 444

När behöver du Juristjouren?

Alla människor kommer någon gång i livet i kontakt med juridiken. Ska du till exempel skilja dig, har du problem på jobbet eller har någon i din närhet avlidit?

Ring oss så hjälper vi dig att komma vidare! Vi har öppet vardagar klockan 08.00-17.00. Vi svarar på flera tusen samtal varje månad och några av de vanligaste frågorna har vi sammanfattat under rubriken vanliga frågor. De rättsområden som vi kan hjälpa dig med finns utförligare beskrivna nedan. Om du har ytterligare funderingar, ring oss så hjälper vi dig!


Familjerätt - Jouren på telefon

Familjerätt

Frågor som rör allt från bodelning efter skilsmässa och samboskap till umgänges- och vårdnadsfrågor. Vi hjälper även till med frågor som rör äktenskapsförord och samboavtal.

Arvsrätt - Jouren på telefon

Arvsrätt

Juridiken kring när en närstående gått bort. I detta innefattas bland annat frågor om bouppteckning, arvskifte och testamente.

Arbetsrätt - Jouren på telefon

Arbetsrätt

Hjälp i händelse av att du har blivit uppsagd eller avskedad eller om du har hamnat i en lönetvist med din arbetsgivare. Här kan du även läsa mer om viktiga tidsfrister inom arbetsrätten. Du kan även läsa mer om vad en provanställning, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning innebär.

Bostadsjuridik - Jouren på telefon

Bostadsjuridik

Om du köpt en fastighet/bostadsrätt och upptäckt ett dolt fel i fastigheten/fel i bostadsrätten eller om det på annat sätt uppstått en tvist kring köpekontraktet.