Ring oss på 0771-333 444

För kostnadsfri inledande rådgivning ang. arvsrätt

Testamente

När någon avlider fördelas dennes tillgångar enligt lagens bestämmelser. Dock kan en person som vill ha en fördelning som avviker från lagens regler eller har särskilda önskemål angående sin kvarlåtenskap lösa detta genom ett testamente. Det kan t.ex. vara fråga om att man vill gynna en särskild person eller har speciella önskemål avseende viss egendom. För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara undertecknat och namnteckningen ska bevittnas av två personer som samtidigt närvarar. Oavsett förekomsten av ett testamente har bröstarvingar (dvs. den avlidnes barn) alltid möjlighet att begära sin laglott. Laglotten motsvarar hälften av kvarlåtenskapen.

Testamente kan upprättas för en eller flera personer. Ett gemensamt testamente är vanligt mellan makar och människor i en samborelation och kallas då för ett inbördes testamente.

Vill ni ha hjälp av en jurist med att upprätta ett testamente eller ett inbördes testamente kan ni klicka nedan och fylla i formuläret. En av våra jurister kommer sedan kontakta er och upprätta testamentet efter era önskemål.
Kostnaden för ett testamente/inbördes testamente är 1490 kronor.

Skicka fråga