Free Counselling

+46 (0)771 - 333 444

020103

Free Legal Advice

When searching for answers to legal questions, you are always welcome to call us at: 0771-333 444 for free legal advice.

We receive 100-200 calls per day. Since we’ve heard almost any question at least once before, we can truly say that no question is too stupid. Often a short call to get guidance on how to proceed with your case is all that it takes.

Our office hours are weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

Family Law

Inheritance Law

Employment Law

Residential Law

Make an Appointment »

A part of Stance Juristbyrå

Inlägg och nyheter

 • 2018-02-21
  Förhandsavtal nyproduktion - ogiltigt eller oskäligt?
  I och med den fallande bostadsmarkanden har frågor om förhandsavtalens utformning kommit upp och huruvida de kan vara ogiltiga, särskilt i fråga om den beräknade tidpunkten för upplåtelse. Många...
 • 2018-01-25
  Äktenskapsförord - att avtala bort giftorätten
  Vad innebär giftorätt? Som ombud och rådgivare stöter jag dagligen på gifta par som lever i villfarelsen om att de äger allt gemensamt, vilket oftast inte stämmer. Även efter ett giftomål äger...
 • 2018-01-09
  Undersökningsplikt vid fastighetsköp
  När det kommer till fel i fastighet är köparen själv ansvarig för sådana fel som är möjliga att upptäcka medan säljaren ansvarar för sådana fel som inte går att upptäcka, så kallade dolda fel. Vid...
To news archive »