Ring oss på 0771-333 444

Kostnadsfri inledande rådgivning ang. familjerätt

Önskar du boka en tid med en familjejurist?
Klicka här för bokning av tid

Samboskap & separation

Vad är definitionen av samboskap?

Med sambo avses två ogifta personer som bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör när någon av samborna ingår äktenskap, avlider eller om samborna flyttar isär.

Jag ska bli sambo, behöver vi upprätta ett samboavtal?

Om du har köpt en bostad i syfte att nyttja för gemensamt bruk så är ett samboavtal att rekommendera såtillvida du önskar reglera bostaden som din enskilda egendom. Således skyddas bostaden från bodelning vid en eventuell separation. Ett sambo avtal är även att rekommendera i de fall samborna går in med olika mycket kapital vad förvärvet av en bostad.
Klicka här om du önskar hjälp att upprätta ett samboavtal

Jag ska separera från min sambo, vad ska jag tänka på? Vad ingår i en bodelning efter samboskap?

Om du vill begära en bodelning ska detta göras senast inom ett år från separationen. I en bodelning efter samboskap ingår en eventuellt gemensamt införskaffad bostad (fastighet eller bostadsrätt) samt tillhörande bohag (möbler etc.) som införskaffats under samboförhållandet. Har ni exempelvis köpt en bil eller liknande gemensamt så faller den under samäganderättslagens regler och ingår inte i bodelning.
Läs mer: bodelning efter samboskap

Måste vi göra en bodelning när vi separerar?

Att upprätta ett bodelningsavtal är inget krav, men det är i de allra flesta lägen bra att få det gjort. Fördelen med att upprätta ett bodelningsavtal är att man upplöser de ekonomiska förehavandena man har haft och kan sedan gå vidare i livet på varsitt håll. Läs mer om bodelning efter samboskap

Jag och min sambo ska separera men vi kommer inte överens om bodelningen, vad ska vi göra?

Om ni inte kan komma överens är rekommendationen att anlita ett varsitt juridiskt ombud som kan medla fram en lösning. Skulle inte det fungera heller finns alternativet att kontakta tingsrätten och ansöka om en bodelningsförrättare.
Läs mer: Konsten att undvika konflikter vid en bodelning

Skicka fråga