Rättsskydd - stora skillnader i försäkringsbolagens villkor

Rättsskydd utgör ett ekonomiskt skydd för det fall man dras in i en tvist där man behöver hjälp av en jurist/advokat. Det kan gälla tvister så om var barn ska bo, hur stort underhåll till barn ska vara, arvet efter en anhörig, prisavdrag för fel i en bostad, en vara eller tjänst, skadestånd då du utstått eller påstås ha orsakat en skada m.m. Rättsskydd finns normalt som en del i hemförsäkringen vilket alla bör ha (i många hyresavtal finns det krav om detta likväl som för boende i bostadsrätt). Det börjar nu även komma separata s.k. juristförsäkringar där villkoren kan vara förmånligare men dessa täcker inte alla tvister.

Skicka fråga