Uthyrning av privatbostad

Hyr du en bostadsrätt i andra hand? Hyr du en villa av en privatperson? Eller hyr du ut villa eller bostadsrätt? Om ja så är det stor chans att privatuthyrningslagen (Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad) är tillämplig (denna lag gäller endast för den första upplåtelsen om hyresvärden hyr ut flera lägenheter och gäller inte heller uthyrningar som ryms inom affärsmässig verksamhet). Denna lag innebär att de vanliga reglerna om uppsägning av hyresavtal inte gäller. Det är viktigt för såväl hyresvärd som hyresgäst att vara införstådd med dessa undantag...

Skicka fråga