Vad kan man göra om man blir utsatt för umgängessabotage?

Nu är sommaren kommen och det betyder för de flesta föräldrar semester och roliga aktiviteter med barnen. Det finns också de föräldrar som befinner sig i en pågående tvist om barnen där man inte är överens om hur tiden med dem ska fördelas. Det kan exempelvis handla om att ena föräldern håller kvar barnet hos sig trots att parterna har kommit överens om ett umgängesschema genom avtal eller beslut hos familjerätten. Det finns även fall då det inte finns något avtalat och där ena föräldern, på eget bevåg, åker iväg med barnen på semester utan den andra förälderns medgivande.

Skicka fråga