Underhållsstöd - när en förälder inte kan eller inte vill betala

Underhåll för barns försörjning ska delas proportionerligt mellan föräldrarna sett till vardera förälderns respektive ekonomi. Om föräldrarna inte bor ihop ska den förälder som barnet inte bor hos normalt betala underhållsbidrag (länk till blogg om underhållsbidrag?) till barnet genom att utge ett visst belopp till den förälder som barnet bor ihop med.

Skicka fråga