TILL HANTVERKARE: Din beställare betalar inte - vad gör du?

Betalningsvägrande beställare är en stor utmaning för alla hantverkare, dels för att det innebär förlorade intäkter, dels för att det tar tid från andra uppdrag att hantera dem. När en tvist om betalning väl har uppstått behöver den hanteras, och frågan är hur man då ska göra. En kanske viktigare fråga är hur detta kan undvikas i framtiden, dvs. vad kan jag göra nu för att inte behöva sitta i tvist med mina beställare sen. Nedan kommer jag ge tips på båda delarna. En del av tipsen kan verka självklara, men är ändå viktiga att bli påmind om.

Skicka fråga