Skador på din bostadsrätt - föreningens eller ditt ansvar?

En viktig fråga för alla bostadsrättshavare och -föreningar är avgränsningen mellan föreningens resp. bostadsrättshavarnas ansvar för underhåll av föreningens hus och bostadsrättshavarnas lägenheter. Föreningen äger hela huset, inklusive de enskilda lägenheterna. Bostadsrättshavarna, i sin tur, äger en rätt att bo i en specifik del föreningens hus, dvs. bostadsrättshavaren har en bostadsrätt till en viss lägenhet i föreningens hus.

Skicka fråga