Makars och registrerade partners internationella förmögenhetsförhållanden

Den 29 januari 2019 trädde EU:s förordningar om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden i kraft. Förordningarna är tillämpliga på makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden och är gränsöverskridande. Förordningarna omfattar regler om allt från den löpande förvaltningen av egendom till bodelning efter skilsmässa eller dödsfall. Här i Sverige har förordningarna kommit att få störst betydelse i samband med bodelning, äktenskapsförord och lagvalsavtal när makarna/registrerade partners har anknytning till olika länder. Det är därför av vikt att förstå hur förordningarna i praktiken tillämpas både före som efter dess ikraftträdande för att inte riskera oförutsedda konsekvenser i samband med en skilsmässa och bodelning.

Skicka fråga