Slopad karensdag - hur funkar det?

I ett försök att minska sjuknärvaron på arbetsplatser och på så sätt minska smittspridning i samhället har regeringen beslutat om slopad karensdag. Beslutet om slopad karensdag gäller från den 11:e mars 2020. Många frågar oss om hur det fungerar och vad det innebär för den som är sjuk. Så här fungerar det:

Som arbetstagare så sjukanmäler du dig som vanligt till din arbetsgivare och arbetsgivaren gör avdrag för karensdag på lönen. Sedan måste du själv ansöka om att få tillbaka karensavdraget från Försäkringskassan. Beloppet som du då kan få är fastställt till 700kr före skatt. Beloppet är samma för alla, oavsett lön.

Från sjuklönedag 2 till och med 14 utgår sedan 80 procent av lönen. De dagarna betalar arbetsgivaren ut till den anställde som tidigare. Här är det istället arbetsgivaren som kompenseras via skattekontot för utbetald sjuklön.

Eftersom man endast kan få 700kr för en karensdag så kommer det för många ändå att bli mindre betalt än om de inte varit sjuka alls.

Skicka fråga