Har HD stängt dörren för tvister om fel i badrum?

I slutet av oktober 2019 kom det ett avgörande från Högsta domstolen (HD) som är av stor relevans för alla som bor i bostadsrätt och överväger att kräva prisavdrag eller annan ersättning från sin säljare pga. fel och brister.
Tvisten (här återgiven i korta drag) gällde en lägenhet i Stockholms innerstad (pris 7 500 000 kr) där badrummet, som renoverats 2009, var behäftat med flertalet brister. På grund av badrummets skick lät köparen riva ut och återställa badrummet till en kostnad om ca 200 000 kr. Eftersom felen i badrummet funnits vid tidpunkten för köparens tillträde krävde han ersättning från säljaren. Efter att tingsrätt och hovrätt kommit fram till olika slut i sina domar (tingsrätten ogillade medan hovrätten biföll käromålet, dvs. gav köparen rätt till ersättning) beviljade HD prövningstillstånd...

Skicka fråga