Bodelning av bohag vid samboseparation

Detta inlägg kommer endast att fokusera på bohaget (möblemang etc.) i en bodelning med anledning av samboseparation.

När ett samboförhållande tar slut på grund av separation ska parterna, om det begärs (senast inom ett år från separationen), göra en bodelning. I en bodelning för sambos är det endast samboegendom som ska delas, alltså bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt användande. Bohag som en av parterna hade sedan innan förhållandet är alltså inte föremål för bodelning. Det spelar ingen roll om en sambo har köpt bohaget själv eller om de har delat på kostnaden. Är bohaget köpt inför eller under samboförhållandet för gemensamt användande är egendom att anses som samboegendom och är föremål för bodelning, såvida parterna inte har avtalat annat med ett samboavtal...

Skicka fråga