Checklista vid anställning - ur ett arbetsgivarperspektiv

För en arbetsgivare är det ett stort åtagande att ingå ett anställningsförhållande med en arbetstagare, både ifrån ett ekonomiskt, socialt och rättsligt perspektiv. Rättsliga snedsteg kan få stora ekonomiska konsekvenser för en arbetsgivare, inte minst för mindre arbetsgivare.

Skicka fråga