Föräldraledighet en potentiell föräldrafälla del 2, en oväntad pappafälla

I en serie om två delar belyser våra jurister föräldraledigheten ur ett manligt och kvinnligt perspektiv samt de ibland oanade konsekvenser som följer. Ni får även några konkreta tips att tänka på. Här kommer del 2.

Skicka fråga