Månadsvis löneersättning eller avgångsvederlag? vilket är att föredra?

Vilket alternativ passar bäst för dig om du blivit uppsagd?

Skicka fråga