Ansvarsfördelning mellan boende- och umgängesförälder

claudia-1

Vad har man rätt att påverka under den andre förälderns umgängestid? Vem bekostar barnens hämtning och lämning?

Skicka fråga