Framtidsfullmakt - utse din egen ställföreträdare!

Som verksam inom familjerätt träffar jag dagligen personer som är oroliga för framtiden och vad som ska hända med deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de förlorar sin beslutsförmåga. Tidigare har det varit aktuellt med frågor att hänföra till god man och förvaltarskap, men från och med 1 juli 2017 kan jag som rådgivare äntligen ge rådet till mina klienter att upprätta en framtidsfullmakt.

Skicka fråga