Förhandsavtal nyproduktion - ogiltigt eller oskäligt?

I och med den fallande bostadsmarkanden har frågor om förhandsavtalens utformning kommit upp och huruvida de kan vara ogiltiga, särskilt i fråga om den beräknade tidpunkten för upplåtelse. Många gånger beräknas upplåtelse ske inom en period av tre till sex månader, även tillträdestidpunkten beräknas normalt till en tidpunkt inom ett liknande intervall. Mellan den beräknade tidpunkten för upplåtelse och tillträde är det ofta ytterligare en period om tre till sex månader. Nedan följer en genomgång av vilka regler som gäller och hur man kan tolka dem.

Skicka fråga