Äktenskapsförord - att avtala bort giftorätten

Vad innebär giftorätt?
Som ombud och rådgivare stöter jag dagligen på gifta par som lever i villfarelsen om att de äger allt gemensamt, vilket oftast inte stämmer. Även efter ett giftomål äger vardera maken sina egna tillgångar och är ansvarig för sina egna skulder. Villfarelsen handlar om en sammanblandning eller missuppfattning av det man kallar för giftorätt. Makarna har som huvudregel en giftorätt i varandras tillgångar, vilket förenklat innebär en rätt att begära hälften av det sammanlagda ekonomiska överskottet genom bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. Giftorättsanspråket är på så sätt en rättighet som förverkligas först vid bodelningen.

Skicka fråga