Missnöjd med din hantverkare?

Blev inte renoveringen så som du hade tänkt? Du är inte ensam. Klagomål på hantverkstjänster har toppat statistiken över missnöjda konsumenttjänster ända sedan 2005. Det är snart under 10 års tid. Högst upp på listan ligger dåligt utförande, tätt följt av att jobbet inte har utförts som överenskommet och därefter är konsumenten missnöjd över förseningar i arbetet. Undersökningar visar att ungefär hälften av konsumentbeställda hantverkartjänster resulterar i ett missnöje. Anmärkningsvärt är att många av de missnöjda konsumenterna anger att det rent av känner sig lurade eller vilseledda.

Skicka fråga