Skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge

Det är lätt hänt att blanda ihop begreppen vårdnad, boende och umgänge. Det finns ett rådande missförstånd om att gemensam vårdnad är samma sak som ett växelvist boende, eller att den som har ensam vårdnad själv har rätt att bestämma hur barnets umgänge med den andra föräldern ska se ut. Så är inte fallet och syftet med denna text är att i korthet reda ut begreppen.

Skicka fråga