Nyheter

 • Framtidsfullmakt - utse din egen ställföreträdare!

  Som verksam inom familjerätt träffar jag dagligen personer som är oroliga för framtiden och vad som ska hända med deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de förlorar sin beslutsförmåga. Tidi

 • Förhandsavtal nyproduktion - ogiltigt eller oskäligt?

  I och med den fallande bostadsmarkanden har frågor om förhandsavtalens utformning kommit upp och huruvida de kan vara ogiltiga, särskilt i fråga om den beräknade tidpunkten för upplåtelse. Många gånge

 • Äktenskapsförord - att avtala bort giftorätten

  Vad innebär giftorätt? Som ombud och rådgivare stöter jag dagligen på gifta par som lever i villfarelsen om att de äger allt gemensamt, vilket oftast inte stämmer. Även efter ett giftomål äger vardera

 • Undersökningsplikt vid fastighetsköp

  När det kommer till fel i fastighet är köparen själv ansvarig för sådana fel som är möjliga att upptäcka medan säljaren ansvarar för sådana fel som inte går att upptäcka, så kallade dolda fel. Vid avg

 • Undvik onödiga tvister och skriv samboavtal!

  Den senaste tiden har jag haft flertal ärenden gällande samägande och samboskap. Dessa ärenden kan vara allt annat än solklara och kan i förlängningen skapa onödiga och kostsamma tvister. För att undv

 • Skillnaden mellan övertagande och överlåtelse av hyresrätt

  Allt oftare stöter jag på situationer där hyresvärdar nekar ena maken/sambon att överta hyresrätten inom ramen för bodelningen. Det kanske låter som ett ordklyveri i gemene mans öron ? men det är stor

 • Besittningsskydd - vad innebär det?

  När det kommer till bostadshyresgäster brukar man tala om ett direkt besittningsskydd medan lokalhyresgäster istället har ett indirekt besittningsskydd. Denna artikel syftar till att förklara vad dess

 • Missnöjd med din hantverkare?

  Blev inte renoveringen så som du hade tänkt? Du är inte ensam. Klagomål på hantverkstjänster har toppat statistiken över missnöjda konsumenttjänster ända sedan 2005. Det är snart under 10 års tid. Hög

 • Anlita hantverkare - några punkter att kolla upp

  I dagens samhälle blir det allt vanligare med konsumenter som gör kostsamma missar när det gäller upphandlingen av entreprenader. På TV har vi också kunnat se gripande exempel på utnyttjade och lurade

 • Starta aktiebolag - Har ni skrivit aktieägaravtal?

  Det är alltid mycket att fundera på om man ska starta aktiebolag. Bolaget ska registreras och dokument ska skickas in till bolagsverket. Det är dock kanske ännu mer att fundera på om man funderar på a

Skicka fråga