Ring oss på 0771-333 444

För kostnadsfri inledande rådgivning

Mallar

Samboavtal

I samboavtalet avtalar man i princip bara bort sambolagens regler om bodelning. Om ni vill reglera olika procentuella äganden i en bostadsrätt/fastighet så är rekommendationen att utöver samboavtalet upprätta ett tillhörande samäganderättsavtal som specificerar ägarförhållandena.
Mall för standardutformat samboavtal

Få hjälp att upprätta ett samboavtal

Testamente

Testamente är en handling i vilket någon bestämmer hur hans eller hennes egendom ska fördelas vid sin bortgång. Testamentet är ett alternativ till den arvsfördelning som sker enligt lag och kan vara ett verktyg om någon inte tycker att den lagstadgade arvsordningen erbjuder den fördelning som önskas. Det kan t.ex. finnas en vilja att trygga tillvaron för en efterlevande sambo eller gynna en person utanför familjen eller ett särskilt ändamål. Saknar den avlidne testamente tillfaller kvarlåtenskapen arvingarna efter det system som finns i ärvdabalken. Viktigt att veta är att ett testamente behöver bevittnas av två utomstående personer för att vara giltigt. Vittnena får inte vara jäviga, det vill säga själva ta vinning av testamentets innehåll.
En typisk situation där ett testamente kan vara på sin plats är om någon vill att en viss person utanför den legala arvsordningen ska vara med och dela på kvarlåtenskapen.

Få hjälp att upprätta ett testamente

Arvsguide - vem ärver vem?

Vem ärver dig egentligen när du gått bort? vem ärver du? Svaret på dessa frågor kan skilja sig åt beroende på hur din och dina närståendes livssitutation ser ut. För att förtydliga detta så har vi skapat en guide där man enkelt kan se hur arvsfördelningen ser ut. Guiden utgår ifrån att det inte finns något testamente upprättat.
Klicka här för att ladda ner arvsguiden

Närståendes dödsfall

När någon närstående har gått bort är det en hel del som ska ordnas. Här är en checklista som ni kan skriva ut över saker som bör ordnas och som lätt kan glömmas bort.
Checklista vid dödsfall för efterlevande
Läs mer om vad som händer när en närstående går bort

Gåvobrev

Var klar och tydligt med vad gåvan avser samt eventuella förbehåll kring gåvan(t ex om gåvan skall utgöra förskott på arv, enskild egendom eller om någon nyttjanderätt skall föreligga). Gåvobrev för fast egendom ska bevittnas av två utomstående för dess giltighet. Gåva mellan makar ska registreras i skatteverkets äktenskapsregister för giltighet.
Mall för standardutformat gåvobrev
Få hjälp att upprätta ett gåvobrev
Läs mer på Skatteverkets hemsida

 

Äktenskapsförord

Var klara och tydliga med vad ni avser reglera som enskild egendom i äktenskapsförordet. I vissa fall vill man reglera all egendom(införskaffad innan och under äktenskapet) som enskild egendom medan man i andra fall endast vill reglera enstaka egendom som enskild. Äktenskapsförordet ska för dess giltighet skickas in till skatteverkets äktenskapsregister för registrering.
Mall för standardutformat äktenskapsförord

Få hjälp att upprätta ett äktenskapsförord

Ansökan om äktenskapsskillnad

Börja med att beställa personbevis från skatteverket, personbeviset ska tillsammans med ansökningsblanketten skickas in till tingsrätten. Gällande själva ansökan om äktenskapsskillnad så kan du använda dig av samma blankett oavsett om ni gör en gemensam- eller enskild ansökan.
Blankett för ansökan om äktenskapsskillnad
Få hjälp med att fylla i blankett om äktenskapsskillnad
Läs mer om bodelning mellan makar

Fullföljd av äktenskapsskillnad

Om ni har barn under 16 år eller om ni inte är överens om skilsmässan så föregås detta av en betänketid på 6 månader varpå en fullföljd av äktenskapsskillnad ska skickas in till tingsrätten. Ha noga koll på vilket datum som gäller för när fullföljden senast måste skickas in, om ni överskrider det datumet så får ni göra om hela processen från början igen.
Begäran om fullföljd av äktenskapsskillnad

Läs mer om bodelning mellan makar

Skuldebrev

Skuldebrevet ska klart och tydligt reglera vilken summa det handlar, hur avbetalning ska ske samt vad som händer om avbetalning inte sker som avtalat. Det är bara den som lånar pengar som behöver skriva under skuldebrevet.
Mall för standardutformat skuldebrev
Få hjälp att upprätta skuldebrev