Ring oss på 0771-333 444

För kostnadsfri inledande rådgivning ang. arvsrätt

Önskar du boka en tid med en arvsjurist?
Klicka här för bokning av tid

Arv

Jag ska upprätta ett testamente, vad behöver jag tänka på?

Ett testamente måste bevittnas av två utomstående personer. Vittnena får inte vara släkt eller på annat sätt närstående med testatorn och inte heller omfattas av vad som bestäms i testamentet. Om du inte har barn står det dig fritt att testamentera dina tillgångar till vem du vill. Om du har barn har du rätt att testamentera 50 % till någon annan än barnen. 
Läs mer om testamente
Klicka här om du önskar hjälp att upprätta ett testamente

Vad är en laglott?

En laglott är ett barns oinskränkta rätt till en viss del av sin förälders kvarlåtenskap i samband med dennes frånfälle. Laglotten utgör halva förälderns kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn den avlidne föräldern har. Alltså 50 % om det finns ett barn, 25 % om det finns två barn och så vidare. Särkullbarn (barn till skilda/ogifta föräldrar) har rätt till sin laglott direkt vid förälderns frånfälle medan bröstarvingar (äkta pars gemensamma barn) får vänta på sin laglott tills båda föräldrarna har avlidit.
Läs mer om arvsrätt

Vad är en bouppteckning och vilka ansvarar för att den blir gjord?

En bouppteckning är en förteckning av en avliden persons tillgångar och skulder. En bouppteckning skall upprättas och skickas in till Skatteverket senast tre (3) månader från dödsdatumet. Det är dödsbodelägarnas ansvar att se till att en bouppteckning upprättas.
Läs mer om bouppteckning 
Blogg: Den administrativa sidan av döden

Vad är ett arvskifte?

Ett arvskifte är ett privat avtal i vilket den avlidnes tillgångar fördelas mellan delägarna i ett dödsbo. Efter att en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna. Samtliga delägare ska underteckna en handling som visar att ett arvskifte har ägt rum.

Hur gör man en dödsboanmälan?

En dödsboanmälan gör man till kommunen där den avlidne var bosatt. Fall där det är aktuellt att göra en dödsboanmälan är när det inte finns några tillgångar i dödsboet. Kommunen tar då över ansvaret för boet och står även för begravningskostnaden. Dödsbodelägarna behöver i dessa fall inte se till att en bouppteckning upprättas och skickas in till Skatteverket.
Läs mer om arvsrätt

Skicka fråga