Ring oss på 0771-333 444

För kostnadsfri inledande rådgivning för företagare

Önskar du boka tid med en jurist? Klicka här för bokning

Arbetsgivare

Att som företagare ha anställda kan vara en absolut nödvändighet för att verksamheten ska gå att bedriva. Personalansvaret är å andra sidan också otroligt krävande. Personal blir sjuk, presterar dåligt, beter sig dåligt, säger upp sig eller behöver bli uppsagda. Alla dessa situationer, och många därtill, orsakar stress och aktualiserar frågeställningar som i många fall är väldigt svåra att svara på för den som inte är insatt i arbetsrätten.

Stance arbetsrättsjurister är därför redo att hjälpa dig som arbetsgivare med
• uppsägningar pga. personliga skäl eller arbetsbrist,
• omplaceringsutredningar,
• tillämpning av turordningsreglerna,
• analys av kollektivavtal,
• upprättande av uppsägningshandlingar samt
• tvister med arbetstagare.
Tveka inte att höra av dig!

Mer detaljerad information om vad som gäller för arbetsgivare, klicka här.

Skicka fråga