Ring oss på 0771-333 444

För kostnadsfri juridisk rådgivning ang. familjerätt

Önskar du boka en tid med en familjejurist för hjälp med ett vårdnadsärende? Klicka här för bokning av tid

Ansökan om ensam vårdnad

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Ibland är det dock inte förenligt med barnets bästa att föräldrarna har ett gemensamt vårdnadsansvar.

Den gemensamma vårdnaden kan upplösas på två grunder. Den första grunden är samarbetssvårigheter. Om det föreligger stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och samarbetet är så pass bristfälligt att föräldrarna inte är kapabla att fatta gemensamma beslut i vårdnadsfrågorna kan vårdnaden överlåtas åt en förälder, så kallad ensam vårdnad. Den andra grunden är att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare samt att detta påverkar barnet negativt. Det kan handla om exempelvis alkohol- och drogmissbruk, misshandel av barnet eller bristande omsorgsförmåga.

Vårdnaden kan ändras på två sätt; antingen genom att föräldrarna kommer överens eller genom en dom från tingsrätten. Den förälder som önskar en ändring av vårdnaden måste ansöka stämning vid tingsrätten.

Klicka på länkarna om du önskar läsa mer i ämnet:
Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?
Anklagelser om våld i en vårdnadsprocess
Pappor: våga ta plats i era barns liv!

Skicka fråga