Ring oss på 0771-333 444

Kostnadsfri inledande rådgivning ang. familjerätt

Önskar du boka en tid med en familjejurist?
Klicka här för bokning av tid

Äktenskap & skilsmässa

Vi ska gifta oss, behöver vi upprätta ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord behövs om du och din blivande make/maka önskar reglera vardera parts tillgångar som enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning vid skilsmässa, med andra ord så har man säkerställt att den andre parten inte kommer kunna kräva något av egendomens värde vid en bodelning. Ni kan välja att reglera alla specifika tillgångar som enskild egendom eller någon/några tillgångar som enskild egendom. Ett äktenskapsförord måste registreras hos skatteverket(äktenskapsregistret) för att vara giltigt.
Klicka här om du önskar hjälp att upprätta ett äktenskapsförord

Vi har gift oss i utlandet, hur registrerar vi äktenskapet i Sverige?

Efter vigseln i utlandet ska ni visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.

Jag vill skilja mig, hur går jag tillväga?

Till att börja med ska du göra en ansökan om äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap. Ansökan ska tillsammans med personbevis skickas in till tingsrätten. Läs mer om skilsmässa här
Blankett för ansökan om äktenskapsskillnad
Blankett för upplösning av registrerat partnerskap

Måste man ha betänketid på skilsmässan även om vi är överens om att skiljas?

Om ni har barn under 16 år så blir det en automatiskt betänketid oavsett om ni är överens eller inte. Har ni inga barn eller barn över 16 år så slipper ni betänketid såtillvida ni är överens om att skiljas.

Vad innebär en bodelning efter skilsmässa?

En bodelning i samband med skilsmässa är enkelt förklarat ett avtal som reglerar vem som ska ha vad av den gemensamma egendomen, det s.k. giftorättsgodset, i samband med skilsmässan. Du har rätt till mellan 10-50 % i den andres eventuella överskott på tillgångar (tillgångar - skulder) i samband med en bodelning beroende på hur länge ni har varit gifta. Dock kan det finnas äktenskapsförord som förändrar situationen och reglerar viss eller all egendom som enskild egendom.  Läs mer om bodelning efter skilsmässa
Läs mer: konsten att undvika konflikter vid en bodelning

Måste vi göra en bodelning när vi skiljt oss?

Att upprätta ett bodelningsavtal är inget krav, men det är i de allra flesta lägen bra att få det gjort. Fördelen med att upprätta ett bodelningsavtal är att man upplöser de ekonomiska förehavandena man har haft och kan sedan gå vidare i livet på varsitt håll. Läs mer om bodelning efter skilsmässa

Kan vi göra en bodelning under pågående äktenskap?

Ja, en bodelning kan göras under pågående äktenskap. Makarna har äganderätt till sin egendom och svarar för sina skulder i ett äktenskap. Vill två makar förändra äganderätten av sina tillgångar under äktenskapet kan detta alltså göras genom en bodelning under pågående äktenskap. Bodelningsavtalet måste då registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Vidare rekommenderas även att upprätta ett äktenskapsförord.

Skicka fråga