Samboavtal

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att formulera ett samboavtal eller samägandeavtal kan ni fylla i nedanstående formulär. En jurist kommer sedan gå igenom era uppgifter och kontakta er senast nästkommande arbetsdag för att skräddarsy avtalet i enlighet med era önskemål. Vid telefonsamtal med juristen får ni ett optimalt tillfälle att ställa de frågor och funderingar ni har. Detta är en trygghet för er – att få rådgöra med en jurist och inte endast få en färdigskriven mall eller blankett hemskickad i brevlådan.

Kostnaden för samboavtalet är 990 kronor.

Sambo 1 (Beställare)

Sambo 2