Samboavtal/Samägandeavtal

Med sambo avses två personer som bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör när någon av samborna ingår äktenskap, avlider, om samborna flyttar isär, om någon av samborna ansöker om bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i lägenheten.

När ett samboförhållande upphör kan någon av samborna påkalla en bodelning av samboegendomen. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag om den har förvärvats för gemensam användning. Detta gäller oavsett vem som har betalat för egendomen.
Sambor kan upprätta ett avtal (samboavtal) som reglerar vad som ska gälla vid en eventuell separation. I ett samboavtal kan sambolagens regler avtalas bort och egendom som enligt lagen skulle vara samboegendom blir då inte föremål för bodelning. Samboavtalet blir giltigt när båda samborna undertecknat avtalet.
Sambor kan även upprätta avtal (samägandeavtal) som reglerar saker man äger gemensamt men som inte faller in under begreppet samboegendom (t.ex. fritidshus, båt), eller det fall samborna gått in med olika kontantinsatser i lägenheten.

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att formulera ett samboavtal eller samägandeavtal kan ni fylla i nedanstående formulär. En jurist kommer sedan gå igenom era uppgifter och kontakta er senast nästkommande arbetsdag för att skräddarsy avtalet i enlighet med era önskemål. Vid telefonsamtal med juristen får ni ett optimalt tillfälle att ställa de frågor och funderingar ni har. Detta är en trygghet för er – att få rådgöra med en jurist och inte endast få en färdigskriven mall eller blankett hemskickad i brevlådan.

Kostnaden för samboavtalet är 990 kronor.
Kostnaden för samägandeavtalet är 2 900 kronor.

Sambo 1 (Beställare)

Sambo 2