Beställ gåvobrev

Formkraven för en gåvohandling skiljer sig åt beroende på om gåvan utgör fast- eller lös egendom. Gåva av fast egendom har exempelvis bevittning som ett formkrav. Oavsett om du tänkt ge bort en större summa pengar till dina barn eller om du tänkt ge din fastighet i gåva till en närstående så rekommenderar vi att du upprättar en gåvohandling för att säkerställa det juridiska läget på bästa sätt.

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att formulera ett gåvobrev kan ni fylla i nedanstående formulär. En jurist kommer sedan gå igenom era uppgifter och kontakta er senast nästkommande arbetsdag för att skräddarsy gåvobrev i enlighet med era önskemål. Vid telefonsamtal med juristen får ni ett optimalt tillfälle att ställa de frågor och funderingar ni har. Detta är en trygghet för er – att få rådgöra med en jurist och inte endast få en färdigskriven mall eller blankett hemskickad i brevlådan.

Kostnaden för gåvobrevet är 990 kronor.

Beställare

Gåvogivare

Ev. Gåvogivare 2

Gåvotagare

Ev. Gåvotagare 2