Äktenskapsförord

Makarna kan i ett avtal dem emellan, ett så kallat äktenskapsförord, avtala att viss egendom ska vara enskild egendom. Denna egendom ingår inte i den bodelning som ska göras i samband med att ett äktenskap tar slut. All egendom som inte är enskild är så kallat giftorättsgods och ska ingå i bodelningen.

Ett äktenskapsförord kan skrivas både innan och efter att äktenskap har ingåtts. Äktenskapsförordet kan utformas hur man vill. Det finns inga formkrav förutom att det ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Om ni vill ha hjälp av en jurist med att formulera äktenskapsförordet kan ni fylla i nedanstående formulär. En av våra jurister kommer sedan att kontakta er och gå igenom era uppgifter och därefter upprätta ett äktenskapsförord efter era önskemål.

Kostnaden för äktenskapsförordet är 990kr.